TRIGGERHOITO

Triggerhoidolla voi saada pitkäänkin jatkuneet kivut poistumaan. Triggerhoitamisessa voidaan keskittyä aktiivisten hermopisteiden paineluun ja käsittelyyn tai sitä voi yhdistää muihin menetelmiin kuten lihaskalvokäsittelyyn, kylmä­ ja lämpöhoitoon tai perinteiseen hierontaan. Useampaa menetelmää yhdistelemällä hoidosta saadaan tehokkaampaa. Triggerpisteiden käsittely on kivulias, mutta useimmiten heti hoidon jälkeen helpottava hoitomuoto. Vaivan uusiutumisen ehkäisemiseksi tulee selvittää miksi triggerpiste on muodostunut ja hoitaa kokonaisvaltaisesti vaivalle altistavat nikama­ ja niveljäykkyydet.

HINNASTO

TIGGERHOITO 30MIN 30€
TIGGERHOITO 45MIN 45€
   

AKUPUNKTIO

Akupunktiohoitoa käytetään kivun hoitamiseen sekä etenkin kroonisten lihasjännitysten laukaisemiseen. Akupunktiohoitoa annetaan yleensä sarjana, alkuun tiheämmin 1-2 kertaa viikossa, ja vaivan helpottaessa käyntitiheyttä voidaan harventaa. Akuuteissa kiputiloissa jo yksi hoitokerta antaa merkittävän avun, ja 1-3 kerralla saadaan tietää, onko hoitomuodosta apua kyseiseen oireeseen. Kroonisissa kiputiloissa tarvitaan pidempiä hoitosarjoja. Jos sinulla on neulakammo, niin voimme tehdä neulatonta triggerpistehoitoa.

 

 

fysioterapia

Fysioterapiassa arvioidaan asiakkaan terveyttä, liikkumista ja toimintakykyä. Arvioinnin perusteella laaditaan yksilöllinen fysioterapiasuunnitelma ja tavoitteet yhdessä asiakkaan kanssa. Fysioterapian menetelmiä ovat terveyttä ja toimintakykyä edistävä ohjaus ja neuvonta, terapeuttinen harjoittelu sekä manuaalinen ja fysikaalinen terapia. Fysioterapia voi sisältää esimerkiksi akupunktiota, kinesioteippausta ja triggerhoitoa. Fysioterapian tarkoituksena on ohjata asiakasta hyvään terveyden ja toimintakyvyn kehittämiseen ja hallintaan.

 

Hoitohinnoista on fysioterapialähetteellä haettavissa Kelakorvaus Fysioterapeuttina toimii kuopiolainen Henna Kärki. Erityisosaamisena on akupunktio ja kipufysioterapia. Fysioterapeuttina olen rento ja empaattinen, ja tavoitteenani on tuottaa asiakaslähtöistä palvelua ja ottaa asiakkaat huomioon kokonaisuutena. Tällä hetkellä lisäksi opiskelen monimuotokoulutuksena Wellness tradenomiksi.

HINNASTO

FYSIOTERAPIA 30 MIN 45€
FYSIOTERAPIA 45 MIN 55€
FYSIOTERAPIA 60 MIN 65€

 

kINESIOTEIPPAUS

Kinesioteippaus on kevyt, joustava teippaus, joka voidaan tehdä fysioterapian yhteydessä tai yksittäisenä hoitotoimenpiteenä. Kinesioteippauksen avulla voi mm. vähentää kipua, vilkastuttaa pintaverenkiertoa, kohentaa liike -ja asentotuntemusta sekä parantaa nivelen liikkuvuutta

Kinesioteippaus kuuluu hintaan hoitojen yhteydessä erillisenä palveluna 25€/krt.

FYSIOTERAPEUTTI HENNA KÄRKI  0405847660.

 

https://www.facebook.com/tmihkfysio/

Ota yhteyttä

Yhteydenottolomake

Täytä lomake huolella

Lorem ipsum

Lorem ipsum

Tietosuojaseloste
Sulje ikkuna

Tietosuojaa koskeva seloste

Rekisterinpitäjä

Fit Vuorela (2941030-2)
Myöhemmin tässä selosteessa Yritys

Tietosuoja-asioista vastaava henkilö ja/tai yhteyshenkilö

Harri Hoffren
044 9834 774
myynti@fitvuorela.com

Henkilörekisterin nimi

Fit Vuorela asiakas- ja markkinointirekisteri

Kerättävät henkilötiedot

Keräämme asiakassuhteen hoitamiseksi tarpeellisia henkilötietoja, kuten asiakkaan nimi ja yhteystiedot sekä palvelun käyttäjätietoja. Keräämme henkilötiedot rekisteröidyltä itseltään sekä muista julkisista saatavilla olevista viranomaisen ylläpitämistä rekistereistä ja muista ulkoisista lähteistä, kuten kaupparekisteristä tai muusta vastaavasta julkisesta yritysrekisteristä. Lisäksi keräämme yhteydenottolomakkeiden täyttäneiden tiedot ja käytämme niitä edellä mainittuihin asiakassuhteen ylläpitämiseen liittyviin tarkoituksiin.

Henkilörekisterin käyttötarkoitus ja käsittelyperuste

Henkilötietoja käsitellään voimassa olevan lainsäädännön sallimissa rajoissa verkkopalvelun testaukseen, asiakassuhteen hoitamiseen sekä palveluista tiedottamiseen ja neuvontaan. Saatamme käyttää rekisteröidyn tietoja käyttäjätilastojen keräämiseen ja näiden analysointiin. Kerättyjä tietoja käytetään myös markkinointiviestintään. Henkilötietojen käsittely markkinointiviestintään perustuu henkilön antamaan suostumukseen yhteydenottolomakkeella. Suoramarkkinointi lopetetaan asiakkaan pyynnöstä. Henkilö voi milloin tahansa peruuttaa suostumuksensa ilmoittamalla siitä edellä mainitulle yhteyshenkilölle. Henkilötietojen käsittely voi olla tarpeen Yrityksen ja rekisteröidyn välisen asiakassuhteen oikeutettujen etujen toteuttamiseksi. Yrityksellä on oikeutettu etu käsitellä henkilötietoja markkinointi-, palvelu- ja asiakasanalyyseissa ja palvelun testauksessa. Markkinointitarkoituksiin saattaa liittyä myös profilointia. Rekisteröidyllä on tällöin oikeus vastustaa henkilötietojen käsittelyä.

Henkilötietojen käsittelijät

Henkilötietoihin on pääsy vain asiakassuhteen hallinnoinnista ja markkinoinnista vastaavilla henkilöillä.

Tietojen luovutus

Henkilötietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille, eikä siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle, ellei se ole palvelun teknisen toteuttamisen vuoksi tarpeellista. Mahdollisissa tietojen luovuttamisen ja siirtämisen tilanteissa noudatetaan tietosuojalainsäädännön vaatimaa tietosuojan tasoa ja muita tarvittavia turvatoimia.

Evästeet

Käytämme sivustollamme evästeitä ja muita vastaavia tekniikoita. Eväste on pieni tekstitiedosto, jonka selain tallentaa käyttäjän päätelaitteelle. Evästeet sisältävät nimettömän, yksilöllisen tunnisteen, jonka avulla voimme tunnistaa ja laskea sivustollamme vierailevat eri selaimet. Evästeiden ja muiden vastaavien tekniikoiden käytön tarkoituksena on analysoida ja kehittää palvelujamme edelleen käyttäjiä paremmin palveleviksi sekä kohdentaa mainontaa. Käyttäjä voi estää evästeiden käytön tai tyhjentää evästeet selaimen asetuksista.

Rekisterin suojaus

Suojaamme henkilötietoja asianmukaisin teknisin ja organisatorisin menetelmin. Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muin teknisin tietoturvakeinoin suojattuja. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa ja vartioiduissa tiloissa ja tietoihin pääsevät käsiksi vain tietyt, ennalta nimetyt henkilöt.

Henkilötietojen säilytysaika ja hävittäminen

Henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin niitä tarvitaan siihen tarkoitukseen, jota varten ne on kerätty ja käsitelty, tai sopimuksen täytäntöön panemiseen tai niin kauan kuin laki ja säännökset niin edellyttävät. Tämän jälkeen henkilötiedot tuhotaan asianmukaisesti.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet:

  1. Rekisteröity pääsee pyytäessä häntä koskeviin henkilötietoihin liikesalaisuuden ja sisäisten arvioiden sallimissa rajoissa. Tarkastuspyyntö tulee lähettää edellä mainitulle yhteyshenkilölle kirjallisesti ja allekirjoitettuna sekä henkilön on tunnistauduttava luotettavalla tavalla.
  2. Rekisteröity voi pyytää tietojen oikaisua, jos tiedot ovat puutteellisia tai virheellisiä.
  3. Rekisteröity voi pyytää tietojen poistamista, milloin niiden käsittelyyn ei ole tietosuojaa koskevassa lainsäädännössä tarkoitettua ja rekisteröidyn suostumuksesta riippumatonta syytä.
  4. Rekisteröidyllä on oikeus rajoittaa henkilötietojen käsittelyä, jos tietojen oikeellisuus tai lainmukaisuus näin edellyttää, tai vastustamisoikeuden mukaisesti rekisteröity pyytää rajoittamaan henkilötietojen käsittelyä vain tietojen säilyttämiseen.
  5. Rekisteröidyllä on oikeus vastustaa tietojen käsittelyä suoramarkkinointitarkoituksiin Yrityksen oikeutetun edun perusteella.
  6. Rekisteröity voi pyytää tietojen siirtämistä toiselle rekisterinpitäjälle, mikäli se on turvallista ja teknisesti mahdollista.
  7. Rekisteröidyn tulee lähettää oikeuksiaan koskevat pyynnöt kirjallisena tai sähköpostitse seuraavilla yhteystiedoilla:

Fit Vuorela
Tarkastus-/muu henkilötietoihin kohdistuva pyyntö
myynti@fitvuorela.com

Yritys vastaa pyyntöihin 1 kuukauden sisällä pyynnön esittämisestä, ellei ole erityisiä syitä pidentää vastaamisaikaa.

Sulje ikkuna