Muksut mukaan salille - perhepaketit nyt saatavilla!

Muksut mukaan salille ja koko perheellä treenaamaan - Fit Vuorela tuo nyt kesäuutuutena markkinoille perhepaketit!

Mitäs tykkäät - sopisiko teidän porukalle tällainen paketti? Käsi pystyyn kenelle kelpaisi?

Perhejäsenyys on voimassa, kun tietty määrä samasta perheestä on salin jäseninä. Jäsenyys muuttuu normaaliksi jäsenyydeksi määräaikaisen perhepaketin loputtua.

Perhepaketteja löytyy useampaan eri lähtöön:
3- henkinen perhe 90€ / kk
4- henkinen perhe 115€ / kk
5- henkinen ja yli 125€ / kk

Perhepaketit sisältää ryhmäliikunnat ja lisäksi avainkortit -50 % perhejäsenyyksiin!
Perhe valmennuksent ja paritreenipaketit 119€

Jäsenyydet ovat määräaikaisia ja voimassa aina 6 kk kerrallaan. Määrä-aikaisuuden aikana ei tuottetta voi katkaista, vaan se on 6 kk kerrallaan voimassa.

Määräaikaisen perhepaketin päätyttyälaskutus tulee vain yhdelle henkilölle. Laskutettavan henkilön tulee olla täysi-ikäinen.

Tsekkaa myös meidän kotisivut: https://www.fitvuorela.fi/

Vuokraamme ryhmäliikunta tilaa myös muuhun käyttöön varusteltuna

LEvytanko ja käsipaino hinnasto

Dumbells weight / Käsipainot (kg)
Dumbell 5 kg 40,00 €
Dumbell 7,5 kg
55,00 €
Dumbell 10 kg 75,00 €
Dumbell 12,5 kg 93,00 €
Dumbell 15 kg 112,00 €
Dumbell 17,5 kg 129,00 €
Dumbell 20 kg 155,00 €
Dumbell 22,5 kg 170,00 €
Dumbell 25 kg 190,00 €
Dumbell 27,5 kg 209,00 €
Dumbell 30 kg 225,00 €
Dumbell 32,5 kg 243,00 €
Dumbell 35 kg 258,00 €
Dumbell 37,5 kg 275,00 €
Dumbell 40 kg 298,00 €
Dumbell 42,5 kg 312,00 €
Dumbell 45 kg 330,00 €
Dumbell 47,5 kg 352,00 €

 

Weight lifting bars and plates / levypainot
Weight lifting bar with bearings (20 kg)700LB 109,00 €
Normal weight plate 2,5 kg  9,90 €
Normal weight plate 5 kg 19,90 €
Normal weight plate 10 kg 34,90 €
Normal weight plate 15 kg 49,90 €
Normal weight plate 20 kg 67,90 €
Scott bar  50,00 €

Ota yhteyttä

Yhteydenottolomake
 

Tietosuojaseloste
Sulje ikkuna

Tietosuojaa koskeva seloste

Rekisterinpitäjä

Fit Vuorela (2941030-2)
Myöhemmin tässä selosteessa Yritys

Tietosuoja-asioista vastaava henkilö ja/tai yhteyshenkilö

Harri Hoffren
044 9834 774
myynti@fitvuorela.com

Henkilörekisterin nimi

Fit Vuorela asiakas- ja markkinointirekisteri

Kerättävät henkilötiedot

Keräämme asiakassuhteen hoitamiseksi tarpeellisia henkilötietoja, kuten asiakkaan nimi ja yhteystiedot sekä palvelun käyttäjätietoja. Keräämme henkilötiedot rekisteröidyltä itseltään sekä muista julkisista saatavilla olevista viranomaisen ylläpitämistä rekistereistä ja muista ulkoisista lähteistä, kuten kaupparekisteristä tai muusta vastaavasta julkisesta yritysrekisteristä. Lisäksi keräämme yhteydenottolomakkeiden täyttäneiden tiedot ja käytämme niitä edellä mainittuihin asiakassuhteen ylläpitämiseen liittyviin tarkoituksiin.

Henkilörekisterin käyttötarkoitus ja käsittelyperuste

Henkilötietoja käsitellään voimassa olevan lainsäädännön sallimissa rajoissa verkkopalvelun testaukseen, asiakassuhteen hoitamiseen sekä palveluista tiedottamiseen ja neuvontaan. Saatamme käyttää rekisteröidyn tietoja käyttäjätilastojen keräämiseen ja näiden analysointiin. Kerättyjä tietoja käytetään myös markkinointiviestintään. Henkilötietojen käsittely markkinointiviestintään perustuu henkilön antamaan suostumukseen yhteydenottolomakkeella. Suoramarkkinointi lopetetaan asiakkaan pyynnöstä. Henkilö voi milloin tahansa peruuttaa suostumuksensa ilmoittamalla siitä edellä mainitulle yhteyshenkilölle. Henkilötietojen käsittely voi olla tarpeen Yrityksen ja rekisteröidyn välisen asiakassuhteen oikeutettujen etujen toteuttamiseksi. Yrityksellä on oikeutettu etu käsitellä henkilötietoja markkinointi-, palvelu- ja asiakasanalyyseissa ja palvelun testauksessa. Markkinointitarkoituksiin saattaa liittyä myös profilointia. Rekisteröidyllä on tällöin oikeus vastustaa henkilötietojen käsittelyä.

Henkilötietojen käsittelijät

Henkilötietoihin on pääsy vain asiakassuhteen hallinnoinnista ja markkinoinnista vastaavilla henkilöillä.

Tietojen luovutus

Henkilötietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille, eikä siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle, ellei se ole palvelun teknisen toteuttamisen vuoksi tarpeellista. Mahdollisissa tietojen luovuttamisen ja siirtämisen tilanteissa noudatetaan tietosuojalainsäädännön vaatimaa tietosuojan tasoa ja muita tarvittavia turvatoimia.

Evästeet

Käytämme sivustollamme evästeitä ja muita vastaavia tekniikoita. Eväste on pieni tekstitiedosto, jonka selain tallentaa käyttäjän päätelaitteelle. Evästeet sisältävät nimettömän, yksilöllisen tunnisteen, jonka avulla voimme tunnistaa ja laskea sivustollamme vierailevat eri selaimet. Evästeiden ja muiden vastaavien tekniikoiden käytön tarkoituksena on analysoida ja kehittää palvelujamme edelleen käyttäjiä paremmin palveleviksi sekä kohdentaa mainontaa. Käyttäjä voi estää evästeiden käytön tai tyhjentää evästeet selaimen asetuksista.

Rekisterin suojaus

Suojaamme henkilötietoja asianmukaisin teknisin ja organisatorisin menetelmin. Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muin teknisin tietoturvakeinoin suojattuja. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa ja vartioiduissa tiloissa ja tietoihin pääsevät käsiksi vain tietyt, ennalta nimetyt henkilöt.

Henkilötietojen säilytysaika ja hävittäminen

Henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin niitä tarvitaan siihen tarkoitukseen, jota varten ne on kerätty ja käsitelty, tai sopimuksen täytäntöön panemiseen tai niin kauan kuin laki ja säännökset niin edellyttävät. Tämän jälkeen henkilötiedot tuhotaan asianmukaisesti.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet:

  1. Rekisteröity pääsee pyytäessä häntä koskeviin henkilötietoihin liikesalaisuuden ja sisäisten arvioiden sallimissa rajoissa. Tarkastuspyyntö tulee lähettää edellä mainitulle yhteyshenkilölle kirjallisesti ja allekirjoitettuna sekä henkilön on tunnistauduttava luotettavalla tavalla.
  2. Rekisteröity voi pyytää tietojen oikaisua, jos tiedot ovat puutteellisia tai virheellisiä.
  3. Rekisteröity voi pyytää tietojen poistamista, milloin niiden käsittelyyn ei ole tietosuojaa koskevassa lainsäädännössä tarkoitettua ja rekisteröidyn suostumuksesta riippumatonta syytä.
  4. Rekisteröidyllä on oikeus rajoittaa henkilötietojen käsittelyä, jos tietojen oikeellisuus tai lainmukaisuus näin edellyttää, tai vastustamisoikeuden mukaisesti rekisteröity pyytää rajoittamaan henkilötietojen käsittelyä vain tietojen säilyttämiseen.
  5. Rekisteröidyllä on oikeus vastustaa tietojen käsittelyä suoramarkkinointitarkoituksiin Yrityksen oikeutetun edun perusteella.
  6. Rekisteröity voi pyytää tietojen siirtämistä toiselle rekisterinpitäjälle, mikäli se on turvallista ja teknisesti mahdollista.
  7. Rekisteröidyn tulee lähettää oikeuksiaan koskevat pyynnöt kirjallisena tai sähköpostitse seuraavilla yhteystiedoilla:

Fit Vuorela
Tarkastus-/muu henkilötietoihin kohdistuva pyyntö
myynti@fitvuorela.com

Yritys vastaa pyyntöihin 1 kuukauden sisällä pyynnön esittämisestä, ellei ole erityisiä syitä pidentää vastaamisaikaa.

Sulje ikkuna